Ngọc Khuê

Ngọc Khuê

Tên thật: Phạm Thị Ngọc Khuê
Sinh: 1985
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ngọc Khuê
Video Ngọc Khuê
Nghệ sĩ liên quan