Mỹ Tâm

Mỹ Tâm

Tên thật: Phan Thị Mỹ Tâm
Sinh: 16/01/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Mỹ Tâm
Video Mỹ Tâm
Nghệ sĩ liên quan