Mỹ Linh

Mỹ Linh

Tên thật: Đỗ Mỹ Linh
Sinh: 19/08/1975
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Mỹ Linh
Video Mỹ Linh
Nghệ sĩ liên quan