Mr. Siro

Mr. Siro

Tên thật: Vương Quốc Tuân
Sinh: 18/11/1982
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Mr. Siro
Video Mr. Siro
Nghệ sĩ liên quan