Minh Tuyết

Minh Tuyết

Tên thật: Trần Thị Minh Tuyết
Sinh: 15/10/1979
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Minh Tuyết
Video Minh Tuyết
Nghệ sĩ liên quan