Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh

Tên thật: Nguyễn Thanh Dũng
Sinh: 22/04/1972
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Mạnh Quỳnh
Video Mạnh Quỳnh
Nghệ sĩ liên quan