Lý Hải

Lý Hải

Tên thật: Nguyễn Văn Hải
Sinh: 28/09/1969
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lý Hải
Video Lý Hải
Nghệ sĩ liên quan