Lưu Gia Bảo

Lưu Gia Bảo

Tên thật: Phan Hoàng Hải
Sinh: 1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lưu Gia Bảo
Video Lưu Gia Bảo
Nghệ sĩ liên quan