Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa

Tên thật: Lưu Phúc Vinh
Sinh: 27/09/1961
Quốc gia: China
Bài Hát Lưu Đức Hoa
Video Lưu Đức Hoa
Nghệ sĩ liên quan