Lương Nhật Duy

Lương Nhật Duy

Tên thật: Lương Ngọc Duy
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Nhật Duy
Video Lương Nhật Duy
Nghệ sĩ liên quan