Lương Bích Hữu

Lương Bích Hữu

Tên thật: Lương Bích Hữu
Sinh: 01/09/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Bích Hữu
Video Lương Bích Hữu
Nghệ sĩ liên quan