Ludacris

Ludacris

Tên thật: Christopher Brian Bridges
Sinh: 11/09/1977
Quốc gia: United States
Bài Hát Ludacris
Video Ludacris
Nghệ sĩ liên quan