Liz Kim Cương

Liz Kim Cương

Tên thật: Phan Kim Cương
Sinh: 15/11/1993
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Liz Kim Cương
Video Liz Kim Cương
Nghệ sĩ liên quan