Lil Nas X

Lil Nas X

Tên thật: Montero Lamar Hill
Sinh: 09/04/1999
Quốc gia: Hoa Kỳ
Bài Hát Lil Nas X
Video Lil Nas X
Nghệ sĩ liên quan