Lệ Quyên

Lệ Quyên

Tên thật: Vũ Lệ Quyên
Sinh: 02/04/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lệ Quyên
Video Lệ Quyên
Nghệ sĩ liên quan