Lê Minh Trung

Lê Minh Trung

Tên thật: Lê Minh Trung
Sinh: 15/06/1972
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lê Minh Trung
Video Lê Minh Trung
Nghệ sĩ liên quan