Lam Trường

Lam Trường

Tên thật: Tiêu Lam Trường
Sinh: 14/10/1974
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lam Trường
Video Lam Trường
Nghệ sĩ liên quan