Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi

Tên thật: Huỳnh Phương Khanh
Sinh: 16/07/1977
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lâm Khánh Chi
Video Lâm Khánh Chi
Nghệ sĩ liên quan