Lady Gaga

Lady Gaga

Tên thật: Stefani Joanne Angelina Germanotta
Sinh: 28/03/1986
Quốc gia: United States
Bài Hát Lady Gaga
Video Lady Gaga
Nghệ sĩ liên quan