Khưu Huy Vũ

Khưu Huy Vũ

Tên thật: Khưu Nguyễn Huy Vũ
Sinh: 08/08/1985
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khưu Huy Vũ
Video Khưu Huy Vũ
Nghệ sĩ liên quan