Khánh Phương

Khánh Phương

Tên thật: Phạm Khánh Phương
Sinh: 04/11/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khánh Phương
Video Khánh Phương
Nghệ sĩ liên quan