Khánh Đơn

Khánh Đơn

Tên thật: Nguyễn Khánh Đơn
Sinh: 1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khánh Đơn
Video Khánh Đơn
Nghệ sĩ liên quan