Khang Việt

Khang Việt

Tên thật: Nguyễn Quốc Việt
Sinh: 20/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khang Việt
Video Khang Việt
Nghệ sĩ liên quan