Khắc Việt

Khắc Việt

Tên thật: Nguyễn Khắc Việt
Sinh: 30/08/1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khắc Việt
Video Khắc Việt
Nghệ sĩ liên quan