Kavie Trần

Kavie Trần

Tên thật: Vivian Vy Trần
Sinh: 03/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Kavie Trần
Video Kavie Trần
Nghệ sĩ liên quan