JustaTee

JustaTee

Tên thật: Nguyễn Thanh Tuấn
Sinh: 01/11/1991
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát JustaTee
Video JustaTee
Nghệ sĩ liên quan