Jang Mi

Jang Mi

Tên thật: Bùi Bảo Trang
Sinh: 22/03/1996
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Jang Mi
Video Jang Mi
Nghệ sĩ liên quan