Jack

Jack

Tên thật: Trịnh Trần Phương Tuấn
Sinh: 12/04/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Jack
Video Jack
Nghệ sĩ liên quan