Hương Ly

Hương Ly

Tên thật: Nguyễn Hương Ly
Sinh: 19/10/1993
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hương Ly
Video Hương Ly
Nghệ sĩ liên quan