Hòa Minzy

Hòa Minzy

Tên thật: Nguyễn Thị Hòa
Sinh: 31/05/1995
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hòa Minzy
Video Hòa Minzy
Nghệ sĩ liên quan