Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Tên thật: Hồ Thị Ngọc Hà
Sinh: 25/11/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hồ Ngọc Hà
Video Hồ Ngọc Hà
Nghệ sĩ liên quan