Hiền Thục

Hiền Thục

Tên thật: Nguyễn Thị Hiền Thục
Sinh: 13/05/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hiền Thục
Video Hiền Thục
Nghệ sĩ liên quan