Gummy

Gummy

Tên thật: Park Ji Yeon
Sinh: 08/04/1981
Quốc gia: South Korea
Bài Hát Gummy
Video Gummy
Nghệ sĩ liên quan