Giang Tử

Giang Tử

Tên thật: Nguyễn Văn Giang
Sinh: 1944
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Giang Tử
Video Giang Tử
Nghệ sĩ liên quan