Giáng Tiên

Giáng Tiên

Tên thật: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
Sinh: 15/06/1983
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Giáng Tiên
Video Giáng Tiên
Nghệ sĩ liên quan