Giang Hồng Ngọc

Giang Hồng Ngọc

Tên thật: Giang Thụy Hồng Ngọc
Sinh: 1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Giang Hồng Ngọc
Video Giang Hồng Ngọc
Nghệ sĩ liên quan