EXID

EXID

Tên thật: Exceed In Dreaming
Sinh: 2011
Quốc gia: South Korea
Bài Hát EXID
Video EXID
Nghệ sĩ liên quan