Elle King

Elle King

Tên thật: Elle King
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United States
Bài Hát Elle King
Video Elle King
Nghệ sĩ liên quan