Đông Nghi (9X)

Đông Nghi (9X)

Tên thật: Đỗ Thị Thu Đông
Sinh: 12/11/1996
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đông Nghi (9X)
Video Đông Nghi (9X)
Nghệ sĩ liên quan