Diệu Nhi

Diệu Nhi

Tên thật: Diệu Nhi
Sinh: 21/05
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Diệu Nhi
Video Diệu Nhi
Nghệ sĩ liên quan