Diệu Hương

Diệu Hương

Tên thật: Lê Thị Diệu Hương
Sinh: 26/10/1955
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Diệu Hương
Video Diệu Hương
Nghệ sĩ liên quan