Đen

Đen

Tên thật: Nguyễn Đức Cường
Sinh: 13/05/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đen
Video Đen
Nghệ sĩ liên quan