Đặng Trường Phát

Đặng Trường Phát

Tên thật: Đặng Trường Phát
Sinh: 1968
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đặng Trường Phát
Nghệ sĩ liên quan