Đan Trường

Đan Trường

Tên thật: Phạm Đan Trường
Sinh: 29/11/1976
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đan Trường
Video Đan Trường
Nghệ sĩ liên quan