Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng

Tên thật: Huỳnh Minh Hưng
Sinh: 02/10/1971
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đàm Vĩnh Hưng
Video Đàm Vĩnh Hưng
Nghệ sĩ liên quan