Daddy Yankee

Daddy Yankee

Tên thật: Ramón
Sinh: 03/01/1977
Quốc gia: United States
Bài Hát Daddy Yankee
Video Daddy Yankee
Nghệ sĩ liên quan