Chris Brown

Chris Brown

Tên thật: Christopher Maurice Brown
Sinh: 05/05/1989
Quốc gia: United States
Bài Hát Chris Brown
Video Chris Brown
Nghệ sĩ liên quan