Chí Tài

Chí Tài

Tên thật: Nguyễn Chí Tài
Sinh: 15/08/1958
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Chí Tài
Video Chí Tài
Nghệ sĩ liên quan