Chi Misu

Chi Misu

Tên thật: Lương Hồng Chi
Sinh: 28/12
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Chi Misu
Nghệ sĩ liên quan