Châu Ngọc

Châu Ngọc

Tên thật: Bích Ngọc
Sinh: 4/9/1970
Quốc gia: Australia
Bài Hát Châu Ngọc
Nghệ sĩ liên quan